Πιστοποιητικά

Τα προϊόντα μας πέρασαν έλεγχο στις αρχές της δημοσιονομικής και επιδημιολογικής επιθεώρησης και πιστοποιούνται δεόντως. Τα προϊόντα μας έχουν πιστοποιητικά κρατικού τύπου καθώς και δικά μας εταιρικά «πιστοποιητικά ποιότητας». Το έλαιο ιπποφαούς συμπυκνωμένο έχει πιστοποιητικό Βιολογικά Ενεργό Συμπλήρωμα.