Πράσινη εβδομάδα - 2007

07.02.2007
Πράσινη εβδομάδα - 2007

 Δίπλωμα για τη συμμετοχή στο Ρωσικό σταντ στη διεθνή έκθεση «Πράσινη εβδομάδα – 2007»